Výroba pneumatického dávkování mletých vápenců objednaná  firmou ADW Třebíč na stroj Terra Gator 8103 s nástavbou L3020 G4 vyrobeným firmou Ag-chem .