Předání stroje Terra Gator 8103 s nástavbou pro aplikaci průmyslových hnojiv
 Airmax 2000 v únoru 2006.

 

                 
                                            " Počasí pro předání stroje nemohlo být lepší "

                                                                  
    Stroj je kompletně přepracován včetně kabiny a počítačem řízeného elektrického a hydraulického systému.